Stälmar

Då du en vacker dag slutfört dina studier så gäller det att bli StÄlM! TF har nu redan cirka 2000 Ständiga Äldre Medlemmar som åtnjuter samma medlemstjänster som ordinarie medlemmar och mängden bara ökar!

Som StÄlM hålls man ajour med TF:s verksamhet via nationstidningen Modulen, facebook, mejl och telegram. Via kanalerna kan man bli inbjuden att återuppleva studietiden på spex, sitzer, jubileum och andra evenemang som Stälmkommittén hittar på.

Och det bästa? StÄlM-skapet är gratis! Det enda kravet för att bli StÄlM är att du någon gång varit ordinarie medlem av TF! Sök till StÄlM-gemenskapen här!

STÄLMARS PRIVILEGIER

Som StälM har du vissa privilegier jämfört med om du inte är StÄlM. Förutom deltagande i de olika råden och kommittéerna har du till exempel rätt till nyckel till vårt allrakäraste Urdsgjallar, och möjlighet att hyra Sportstugan för StÄlM-pris! Automatisk prenumeration på både StÄlM-infomail och vår kära tidning Modulen (i fysisk form!) ingår i StÄlMskapet, om inte andra önskemål meddelas.

Se noggrannare info om StÄlMars rättigheter i dokumentet nedan!

INFORMATIONSKANALER

Infomailet för StÄlMar utkommer ungefär månatligen eller enligt behovt. Mailet är den primära informationskanalen gällande vad som händer på TF och hurudant StÄlM-program som är på kommande, samt anmälning till ifrågavarande händelser. Om du inte får StÄlM-mail, försäkra dig om att dina kontaktuppgifter är uppdaterade via fliken Adressändring. Detta kan göras här eller genom att kontakta Infochefen på infochef@tf.fi

För dem som är med på Facebook har vi en Facebook-grupp, där vi också informerar om kommande evenemang. Gruppen hittas här.

Ifall ni är moderna av er och har Telegram kan ni även hoppa med i den roliga gruppchatten här!

Modulen utkommer nu som då och innehåller i allmänhet mer lättsmält material, men kan ibland också presentera hårdare fakta. Information om kommande evenemang kan hittas i Modulen så håll ögonen öppna. Du kan försäkra dig om att du får Modulen genom att uppdatera dina adressuppgifter här eller kontakta infochefen. 

Stälmivatorn hjälper till då man inte vet vart man annars borde vända sig. Stälmivatorn fungerar som ledare för StÄlM-kommittén, som ansvarar för program och aktiviteter inom StÄlM-sektorn. Sektorns ansvariga inom styrelsen är Näringslivsansvariga. Dessa två personer kan i allmänhet nås via naringslivsansvarig@teknolog.fi respektive stalmivator@teknolog.fi.

Närmare info, diverse material samt kontaktuppgifter till de olika aktörerna på TF, såsom sektorerna, kommittéerna och funktionärerna, hittas på vår medlemsportal - som även StÄlMar har rätt till! IT-lov kan ansökas om via medlemsportalens login-sida (länk här).