Om TF

Vad är TF?

Teknologföreningen, TF, är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Nationen grundades 1872. TF:s ändamål är att sammanföra svenskspråkiga studerande vid Aalto-universitetet. I och med att TF äger sitt eget nationshus, Urdsgjallar, är förutsättningarna ypperliga för att sköta denna uppgift väl. En minst lika viktig uppgift för TF är att bevaka de svenskspråkiga teknologernas idéella och samhälleliga intressen. TF ser även till att studierna på svenska uppfyller de krav som ställs och att medlemskårens studietid berikas med allt som ett ymnigt nationsliv innebär.

Vem är med i TF?

Alla svenskspråkiga studerande, eller de studerande som har intresse av det svenska språket, vid Aalto-universitetet kan bli medlemmar av Teknologföreningen. Medlemskapet är frivilligt och kostar ingenting. TF har ca 750 ordinarie medlemmar samt ca 850 Ständiga Äldre Medlemmar (StÄlMar d.v.s. graduerade medlemmar). Medlemmar av TF kan även höra till en annan nation då TF inte är bundet till ett visst geografiskt område.

Vad händer på TF?

Verksamheten grundar sig på ideellt arbete och fungerar helt och hållet tack vare medlemmarnas frivilliga insatser. Funktionärs- och kommittéverksamheten hör till de viktigaste arbetsinsatserna och aktiverar många medlemmar. Det finns även fria föreningar, bl.a. teknologorkestern Humpsvakar, Whisky Föreningen och punschcellskapet Gyllene Droppar. Det ordnas en hel del program på TF, bl.a. olika slags fester och evenemang, t.ex. ölorienteringen Ylonz, Fest 1 och Valentinsitsen. Förutom detta ordnas även exkursioner både inom Finland och utomlands. Chalmersspexet från Göteborg och Kårspexet från Stockholm besöker TF varje år och efter spexföreställningarna ordnas det alltid nachspex på TF. Förutom huset har TF en egen sportstuga i Noux som medlemmarna får hyra förmånligt. TF har en egen nationstidning, Modulen, som delas ut till alla TF:s medlemmar och StÄlMar.

Faktumet att TF äger sitt nationshus, Urdsgjallar, ställer medlemmarna i en unik ställning. Alla medlemmarna har rätt att vistas i huset då de vill. Där kan de t.ex. studera, läsa tidningar, jobba med dator eller bara umgås med kamrater. I byggnaden drivs dagtid en studeranderestaurang och på kvällarna verkar Täffä Ab, en beställningsrestaurang som ägs av TF.