Jämlikhet

Teknologföreningen strävar efter att vara en nation vars medlemmar känner sig trygga och kan vara sig själva. Teknologföreningen tillåter inte diskriminering och eftersträvar jämlikhet på alla fronter. Nationen utgår från att alla – oavsett ålder, kön, etnicitet, nationellt ursprung, hälsotillstånd eller modersmål skall ha möjlighet att ta del av verksamheten. Målet är att jämlikhet och likabehandling förverkligas i Teknologföreningens verksamhet. Teknologföreningen vill vara en gemenskap där alla känner sig välkomna. Genom att bli bättre på att bemöta alla jämlikt och genom att proaktivt arbeta för att alla ska trivas samt kunna vara delaktiga på nationen, ger vi ännu fler möjlighet till att delta i Teknologföreningens verksamhet.

I jämställdhetsarbetet ingår också att TF har två trakasseri- och diskrimineringsombud. 

Trakasseriombuden hjälper och ger råd i trakasseri- och diskrimineringssituationer. Du kan också kontakta trakasseri- och diskrimineringsombuden om du är osäker på om det du bevittnat eller upplevt är trakasserier eller diskriminering. All kontakt med ombuden är konfidentiell och leder inte till några åtgärder om inte personen som tar kontakt själv vill det.

Du kan kontakta ombuden om du bevittnat eller upplevt trakasserier eller diskriminering, om du behöver hjälp med att i efterhand utreda relaterade situationer eller om du bara vill prata om osakligt beteende du utsatts för. Trakasseri- och diskrimineringsombudens uppgift är att stöda dig och lyssna på dig, inte att fungera som psykolog eller polis. De kan också ge råd om hur du ska gå vidare med situationen och tipsa om andra resurser som erbjuds t.ex. av hälsovården.

Som trakasseri- och diskrimineringsombud 1.5.2023-30.4.2024 fungerar Ville Helaskoski, Kia Kanninen, Stella Bruncrona och Arttu Kierros. I egenskap av Phuxivator fungerar också Rafaela von Frenckell som trakasseri- och diskrimineringsombud. Du kan få kontakt med dem alla på trakasseri@tf.fi, eller med dem enskilt på ville@tf.fi, kia@tf.fi, stella@tf.fi, arttu@tf.fi och rafaela@tf.fi. Ingen fråga är för stor eller liten för att diskuteras med dem!

Teknologföreningens Code of Conduct & Jämlikhetsplan