Sportstugan

bild

TF:s Sportstuga befinner sig vid Sarvträsk i Noux naturskyddsområde, ca 30 minuter med bil från Otnäs. Till munderingen hör bastu, ett kök med tillbehör, öppen spis och sovplats för ca. 20 teknologer, dessutom finns det en badtunna på Sportstugan som kan hyras i samband med stugan.

Sportstugan byggdes 1982 med talkokraft, så att varje medlem av nationen skulle ha ett eget litet ställe som kunde användas till vad som man nu kommer att tänka på.

Vill du komma bort från stadsbullret för en stund? Kanske du vill fira en födelsedag eller hjälpa en vän ge upp ungkarls-/ungmöslivet. Borde du överraska din favorit svatta/svakar med en mysig kväll uti det gröna (eller vita)? Eller kanske ni har en femtioelva studieveckors tent framför er och då skulle en asketisk stund med tentböckerna passa bra.

Alla dessa ändamål har stugan använts till genom tiderna och kommer förhoppningsvis också att användas i fortsättningen till. Vi måste bara hedra alla talkoarbetares insats genom att se till att stugan hålls i gott skick.

För att hitta till Sportstugan kan du ta en titt på denna karta, eller på annat valfritt sätt orientera dig fram till adressen Sarvträskvägen 22, 02740 Esbo.

Ifall du önskar boka eller har frågor kontakta vänligen sportstugevärdarna.

Reservera Sportstugan

Innehållsförteckning

Sportstugans ordningsreglerNödvändig information om sportstugan

Sportstugans ordningsregler

Personen som kvitterat ut nyckeln till Sportstugan ansvarar för att följande ordningsregler följs av de personer som närvarar på stugan:

 • Parkering är tillåtet enbart på parkeringsplatsen på Sportstugans tomt, samt på uppfarten till parkeringsplatsen. Det är förbjudet att parkera på Sarvsjövägen. Ifall man har så många bilar att de inte ryms på Sportstugans tomt skall de parkeras vid stadens simstrands parkeringsplats, som är på motstående sida av sjön, mindre än en kilometer från stugan.
 • Det är strängt förbjudet att framföra större fordon än vad som får köras med B-körkort (t.ex. bussar) på Sarvsjövägen eftersom det inte finns plats för att vända dem och för att vägen inte håller för deras vikt.
 • Då man anländer till stugan eller avlägsnar sig från stugan bör man beakta de andra som har stugor nära vägen. Tänk på att inte föra onödigt oljud om du t.ex. reser iväg sent på kvällen. Kom också ihåg att följa vanliga trafikregler, kör sakta på Sarvsjövägen.
 • Tystnad skall råda vid stugan efter kl. 23:00 och vid ingen tid på dygnet får störande oljud föras, exempel på detta är en radio eller annan musik som ekar över sjön.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld i naturen utanför den murade eldstaden. Eld får inte heller uppgöras direkt på berget eftersom berget spricker av värmen.
 • Det är förbjudet att sätta någonting på badtunnans lock (även personer). Ingenting som hör till badtunnan (t.ex. tunnan, kaminen, timern i trappuppgången, uttaget vid bryggan, pumplådan i sovrummet) får röras om man inte hyrt badtunnan och läst bruksanvisningen för den.
 • Efter vistelsen skall stugan städas. Städanvisningarna på stugans anslagstavla skall följas. Stugan skall vara städad och i skick för följande gäst senast kl. 14:00 dagen då bokningen tar slut.
 • Skräp som bildas under vistelsen skall föras bort från stugan. Inget skräp får lämnas i stugan eller i naturen omkring stugan. Skräp får inte heller slängas längs med Sarvsjövägen.
 • Ifall det uppdagas att något fattas eller är sönder vid stugan, eller om stugan lämnats ostädad av föregående hyresgäst, skall detta meddelas till TF omedelbart efter vistelsen. Om det anses att stugan har lämnats ostädad av föregående hyresgäst bör det finnas bevis, i form av åtminstone bilder, som stöder anklagelsen.
 • Personen som kvitterat ut nyckeln är ersättningsskyldig för vållad skada på Sportstugan. Om Sportstugan lämnas ostädad är personen som kvitterat ut nyckeln skyldig att stå för eventuella städkostnader. Med städkostnader avses kostnader som uppstått för anställande av städfirma eller ersättning för arbete utfört av efterföljande gäst.
 • Brott mot dessa ordningsregler kan leda till portförbud till TF:s Sportstuga.

Kom ändå ihåg att njuta av din vistelse på Sportstugan!

Godkända av TF:s styrelse 18.10.2018

bild

Nödvändig information om sportstugan

Boking för medlemmar

Ordinarie medlemmar av TF kan reservera Sportstugan här (efter att ha läst Sportstugans ordningsregler). Där kan man se vilka dagar som är lediga och vilka som går att reservera. Du reserverar Sportstugan med hjälp av din BILL-kod. Stugan står till bokarens förfogande från och med kl. 14:00 den dag man bokat den, tills kl. 14:00 följande dag.

Om du inte har en BILL-kod, kontakta infochefen.

Rabattgrupp 1 = Minst hälften av besökarna är ordinarie medlemmar av TF Rabattgrupp 2 = StÄlM:ar och ordinarie medlemmar av TF

Ifall du reserverar stugan för en annan förenings/företags/organisations bruk gäller inte medlemspriserna/rabattpriserna!

Bokning för övriga

Personer som inte är ordinarie medlemmar av TF kan boka Sportstugan genom att kontakta sportstugevärdparet. Datum, namn och telefonnummer bör ges för att en giltig bokning skall kunna göras i ditt namn. Kontrollera gärna först i reservationssystemet att stugan är ledig den dag du önskar reservera.

Bokning av badtunnan

Sportstugans badtunna kan bokas i samband med att nycklarna till Sportstugan hämtas från TF:s kansli (se nyckel och betalning). Badtunnan kan inte hyras utan att man har hyrt Sportstugan. Badtunnan måste hyras för samma antal dagar som man har hyrt Sportstugan för.

Om det för hyresperioden lovats kallare än -10°C kan det hända att badtunnan inte hyrs ut alls.

Prislista

Sportstugans priser

Prisgrupp Fredagar, lördagar och helgaftnar Sön-tors
Rabattgrupp 1 40 €/d 30 €/d
Rabattgrupp 2 75 €/d 50 €/d
Normalpris 170 €/d 125 €/d
Företag 300 €/d 300 €/d

Rabattgrupp 1 = Minst hälften av besökarna är ordinarie medlemmar av TF Rabattgrupp 2 = StÄlM:ar och ordinarie medlemmar av TF

Rabattgrupperna gäller inte för förenings- eller företagsbokningar.

Badtunnans priser

Priserna i prislistan är för hyresperiodens första dag. Om hyresperioden är längre än en dag ges 50% rabatt på badtunnans priser för efterföljande dagar.

Prisgrupp Sommar (1.6 - 30.9) Vinter (1.10 - 31.5)
Rabattgrupp 1 & 2 40€/d 60€/d
Övriga 60€/d 80€/d

Rabattgrupp 1 & 2 = Samma som rabattgrupperna för Sportstugans hyrning

Nyckel och betalning

Betalningen sker samtidigt som nyckelutkvitteringen. Nyckeln till stugan fås från TF:s kansli, som hittas i övrevåningen av TF:s nationshus (Otsvängen 22), och är i regel öppet måndag till fredag kl. 9-15. Man kan, och det rekommenderas att, kvittera ut nyckeln några dagar på förhand. I samband med nyckeln får man även med sig stugans ordningsregler.

Nyckeln bör lämnas tillbaka snarast möjligast efter att bokningstiden gått ut. Om stugan är ostädad vid ankomsten, skall man nämna det åt kanslisten då man lämnar tillbaka nyckeln, så att de skyldiga kan få en anmärkning. Samtidigt bör man nämna om någonting av stugans utrustning saknas eller håller på att ta slut, såsom ved, WC-papper, diskmedel eller tändstickor.

Avbokning

Avgiftsfri avbokning kan ske senast en (1) vecka före uthyrningsdatum för fredag och lördag, i övriga fall kan avgiftsfri avbokning ske senast tre (3) dagar före uthyrningsdatumet. Om avbokning sker senare än ovannämnda tidsgränser betalas hyran för den reserverade tiden till fullt pris.

Sportstugans utrustning

På Sportstugan finns sängplatser för 7 personer (täcken och kuddar finns, men rekommenderas att ta med egna sängkläder). Därtill kan upp till 20 personer sova på soffor och golv med medhavda sovsäckar och liggunderlag. I köket finns mikro, kaffe- samt vattenkokare, kyl- och frysskåp, köksspis med ugn samt en basuppsättning av kastruller, stekpannor, tallrikar, bestick osv. Diskmedel, kaffefilter och WC- och hushållspapper finns även till förfogande på stugan.

I stugan finns öppen spis och bastu, och ved till dessa hittas i vedlidret. Dricksvatten bör tas med då man kommer till stugan, och vattendunkar kan lånas från TF i samband med utkvitteringen av nyckeln. Vatten till bastun kan tas från sjön, men vintertid kräver detta dock lite arbete.

På Sportstugan finns även en badtunna som man kan hyra tillsammans med stugan. Vatten till badtunnan fås med hjälp av en vattenpump från sjön (pumpen är enbart ämnad för att fylla badtunnan med vatten).

Om ni under ert besök på stugan märker att någonting fattas eller håller på att ta slut, var vänliga och kontakta värdarna.

Bokning av projektor & projektorduk

Projektor & projektorduk kan tas med till sportstugan i samband med nyckelhämtningen till priset av 30€ (gratis för TF-medlemmar).

Frågor?

Om man har frågor gällande stugan eller bokningen av den, kan man kontakta sportstugevärdparet på adressen sportstugevardar@tf.fi.