Abikursen

Hej Abi 2024! Ta en titt på TFs abikurs för att prestera i vårens studentskrivningar!

Vad?

Teknologföreningen ordnar även detta år den högst uppskattade abikursen som är inriktad på lång lärokurs matematik och fysik. En sammansättning av skarpa teknologer kommer att hjälpa just dig att lyckas i skrivningarna. Assistenterna finns alltid tillgängliga och kommer att dela sina bästa tips att lyckas i skrivningssalen.

Just nu arbetar ett annat gäng lika klipska teknologer för att förnya allt studiematerial till kursen, så att det passar ihop med den rådande läroplanen, så att Ni har den bästa möjliga möjligheten att prestera då det gäller!

Var?

Vi kommer att studera i TFs egna lokaler i Otnäs, i vårt hem och hus, Urdsgjallar på Otsvängen 22. Vi kommer inte att ge möjligheten att delta på distans, men är förberedda på att ändra på planerna ifall en ny pandemi bryter ut.

När?

Kursen ordnas 19.02.2024-07.03.2024, på måndagar till torsdagar. Ni har alltså fredagen ledig att studera på andra ämnen. Vi har handledda övningar 08:15-15:30.

Pris?

Priset är max 200€. Priset är inte slaget i sten, då vi i detta skede ej vet hurudana understöd vi får, men högre än 200€ blir det ej. Kursen är INTE vinstbringande, utan endast i syfte att hjälpa den Finlandssvenska framtiden komma in till drömskolan.

Anmälning

Länk till anmälan. Anmälan öppnar 01.12.2023. Efter 31.1.2023 är anmälan bindande och måste betalas.

Frågor?

Ifall Ni har frågor eller specialbehov, ta modigt kontakt med koordinatorn Waldemar von Frenckell på abikurskoordinator@tf.fi, så löser sig era alla problem.