Råd

TF:s råd bistår Teknologföreningen i svåra strategiska beslut.

En lista på rådsmedlemmar kan hittas i katalogen

Affärsrådet

AR, Affärsrådet, är ett råd till vars uppgifter hör att

 • bistå nationen med råd i frågor som rör affärsverksamheten
 • bistå nationen med råd om utveckling och ledning av nationens affärsverksamhet
 • ge utlåtanden i frågor som rör nationens affärsverksamhet och ekonomi
 • bistå vid utredandet av långsiktiga planer och mål för nationens affärsverksamhet och utvecklingen av den

De Äldres Råd

DäR, De Äldres Råd, är det råd till vars uppgifter hör att

 • bistå nationen med råd
 • har vetorätt inom vissa ärenden

Finansrådet

FR, Finansrådet, är det råd till vars uppgifter hör att

 • bistå nationen med råd i frågor som rör placering och finansiering
 • förelägga riktlinjer för förvaltningen av nationens fonder
 • ge utlåtanden i frågor som rör nationens finansiering och fondförvaltning
 • bistå vid utredandet av långsiktiga planer och mål för nationens förmögenhetsförvaltning

Fastighetsrådet

FaR, Fastighetsrådet, är det råd till vars uppgifter hör att

 • bistår nationen med råd i frågor gällande fast egendom
 • förelägger riktlinjer för förvaltning av nationens fastigheter
 • ge utlåtanden om fastigheternas skick
 • bistår vid utredandet av fastigheternas långsiktiga underhåll samt vid upprätthållandet av den långsiktiga inversteringsplanen

Kontinuitetsrådet

KonRad, Kontinuitetsrådet, är det råd till vars uppgifter hör att

 • bistå styrelsen i kontinuitetsfrågor på nationen
 • bistå styrelsen i lång- och kortsiktig planering och uppföjning samt utveckling av nationen
 • bistå styrelsen med råd om nationens ledning
 • bistå i styrelse och funktionärsskolning