Kommittéer

Under TF:s sektorer finns det kommittéer som tar hand om olika områden. De ordnar evenemang och/eller olika projekt för att upprätthålla TF:s verksamhet. Kommittéer tillsätts av nationsmötet eller styrelsen i enlighet med nationens stadgar.

En lista på kommittémedlemmar kan hittas i katalogen

Innehållsförteckning

Dagsens marknadsföringskommitté DiskotekskommitténFUN-gruppen HedersteckenskommitténHållbarhetskommitténIdrottskommitténKanslikommitténKontaktkommittén KulturkommitténMatematikgruppenModulens redaktionPhuxkommitténProgramkommitténProjektkommitténStÄlMkommitténStipendiekommitténStipendiekommitténs arbetsutskott StudiekommitténSvenska SpexstabenTF Rekry TF-IC Urds Maskinister v.k. Ylonz-arrangörerna Årsfestkommittén

Dagsens marknadsföringskommitté

Dagsens marknadsföringskommitté (DmarK) ansvarar för marknadsföringen av TF:s studerandelunchrestaurang. Verksamheten kan bland annat bestå av ordnande av olika jippon i restaurangen, planerande av kampanjer och diverse erbjudanden för att locka fler kunder och förbättrande och förnyande av restaurangutrymmena. Kommittén leds av Marknadsföringschefen.

Kontakt: dmark@teknolog.fi

Diskotekskommittén

Diskotekskommittén (DisKo) är en kommitté vars uppgift är åtminstone att arrangera TF:s årliga phuxfest, alltså en öppen fest ordnad av phuxar. Kommittén består åtminstone av en ordförande (som är phux eller phuxmästaren), phuxmästaren samt ett behövligt antal phuxar.

Kontakt: disko@teknolog.fi

FUN-gruppen

FUN-gruppen sköter fundraising för TF:s projekt och verksamhet och leds av fundraisingansvariga i styrelsen.

Hedersteckenskommittén

Hedersteckenskommittén (HTK) spenderar sin tid med att fundera på vilka personer TF borde premiera med någon av sina hedersbetygelser. HTK granskar olika personers bidrag och betydelse för nationen och lägger fram ett förslag för nationsmötet, oftast innehållande mer eller mindre roliga och motiverande texter. Kommittén bistår också styrelsen i deras arbete att rekrytera nya medlemmar till TF:s råd genom att göra ett grundligt förarbete. För att vara valbar till HTK måste man ha varit medlem av TF i minst sex terminer.

Kontakt: htk@teknolog.fi

Hållbarhetskommittén

Hållbarhetskommittén (HålK) ser efter hållbarhetsfrågor på TF, t.ex. hur man kan förbättra sorteringen på Urdsgjallar.

Kontakt: halk@tf.fi

Idrottskommittén

Idrottskommittén (IK) värnar om TF:arnas hälsa genom att ordna idrottsverksamhet i olika former, allt från kontinuerliga innebandyturer till att prova på nya spännande idrottsgrenar. Kommittén leds av idrottschefen.

Kontakt: ik@teknolog.fi

Kanslikommittén

Kanslikommittén (KaK) hjälper till med att sköta nationens arkiv och bibliotek och kan fungera som bollplank för sekreteraren om denna så vill. Mest syns kommittén då den ordnar kopieringskaffe, under vilket nationens medlemmar har möjlighet att köpa prylar och fylla på sitt BILL-konto. KaK för ett ganska avslappnat liv men bakar emellanåt kakor till kopieringskaffet och funderar på hur nationens bibliotek och arkiv kunde förbättras. Möten max en gång i månaden och gratis kaffe under mötena och kopieringskaffet.

Kontakt: kak@teknolog.fi

Kontaktkommittén

Kontaktkommittén (KonK) ansvarar för kontakten till Teknologföreningens Nationsföretag.

Kontakt: konk@teknolog.fi

Kulturkommittén

Kulturkommittén (KuK) ordnar olika kulturella evenemang; som tex. teater- och biobesök, filmkvällar och påskäggskjakt. Därtill står KuK för några av TF:s traditionella evenemang, som t.ex. firandet av runebergsdagen, stämsångssitzen och sommarträffen. Cultivatorn leder kommittén.

Kontakt: kuk@teknolog.fi

Matematikgruppen

Matematikgruppen ordnar den årliga matematiktävlingen åt gymnasie elever. Matematikern leder kommittén.

Kontakt: mattagrupp@tf.fi

Modulens redaktion

Modulens redaktion skriver, planerar, ritar, designar och tillverkar Teknologföreningens nationstidning (förhoppningsvis) fyra gånger per år. Redaktionen leds av Modulens chefredaktör.

Kontakt: modulen@teknolog.fi

Phuxkommittén

Phuxkommittén (PhuxK) arrangerar program speciellt för phuxarna. Allt från stora traditionella evenemang som fest1 och phuxintagningen till utflykter och mindre kvällsprogram.

Kontakt: phuxk@tf.fi

Programkommittén

Programkommittén (PK) Hjälper till att sköta programverksamheten på nationen och ordnar flera av de största evenemangen på TF, såsom t.ex julphesten, valentinsitzen, ylonz efterfest och TF:s årsfestsilliz. Programkommittén leds av klubbhövdingen.

Kontakt: pk@teknolog.fi

Projektkommittén

Idén med Projektkommittén (ProjK) är se till att fastigheten formas i en sådan riktning som gynnar medlemsverksamheten. Medlemmarna i kommittén får vara med och förverkliga olika projekt, både små och stora, som förbättrar fastigheterna. Kommittén skall komma med idéer, planera projekt och se till att de förverkligas. Projektkommittén får också vara med och planera kommande årets ekonomi för fastigheterna så att projekt kan förverkligas even följande år. Med andra ord; projektledning från planering till implementering i praktiken.

Kontakt: projk@teknolog.fi

StÄlMkommittén

StÄlMkommittén ordnar evenemang för StÄlMar. Till evenemangen hör temakvällar, middagar, besök och picknickar m.fl.

Kontakt: stalmk@teknolog.fi

Stipendiekommittén

Stipendieutdelningen och därtill hörande rutiner handhas av Teknologföreningens stipendiekommitté. Nationens kurator verkar som ordförande och kamreren som teknisk sekreterare utan rösträtt. De övriga åtta medlemmarna utses av nationsmötet. För att vara valbar till medlem i Stipendiekommittén måste man ha varit medlem av TF i minst fyra terminer. StipK svarar gärna på era frågor om stipendier.

Kontakt: stipk@teknolog.fi

Stipendiekommitténs arbetsutskott

AUts behandlar ansökningar om projektstipendier. Om du har en idé över ett projekt som du skulle vilja förverkliga kan du kontakta AUts som handleder dig med att skapa en projektplan och göra en ansökan. AUts svara gärna på era frågor. AUts har även en egen hemsida var man bland annat hittar närmare information om hur man ansöker om ett projektstipendium.

Kontakt: auts@tf.fi

Studiekommittén

Studiekommittén (StuK) är en samlingsplats för hallopeder, studierådgivare och studiechefer. I StuK diskuteras den svenskspråkiga miljön på Aalto och hur intressebevakningen ska skötas på bästa sätt.

Kontakt: stuk@tf.fi

Svenska Spexstaben

Svenska Spexstaben, en sammanslagning av f.d. Chalmersspexamiralitetet och Kårspexambassaden, fungerar som värd då Chalmersspexet och Kårspexet har sina respektive finlandsturnéer. Det finns hemsidor för respektive spex, Chalmersspexet och Kårsepexet.

Kontakt: sss@tf.fi eller amiraler@chalmersspexet.fi

TF Rekry

TF Rekry ansvarar för att abiturienterna i hela svenskfinland ska få en chans att bekanta sig med TF och Aalto. Rekryledaren leder sektorn och till Rekry hör även funktionärsposterna Matematikern, Prepkurskoordinatorn och Integratören förutom alla vanliga medlemmar. Rekry hjälper till med att ordna Mattetäphlan och Prepkursen, som är bland de viktigaste rekryteringsevenemangen för Teknologföreningen. Om du tycker om att sprida TF:s glädjebudskap till abiturienter och andra som kan tänkas vara intresserade av TF, är TF Rekry din grej.

Kontakt: rekry@teknolog.fi

TF-IC

Teknologföreningens informationscentral (TF-IC) ansvarar för, utvecklar och informerar om nationens datautrustning. TF har fler servrar och datorer än vad man tror, så arbete finns alltid. Alla som någon gång funderat på ett sysadmin-jobb eller bara vill lära sig hur IT fungerar “i riktiga världen” borde söka hit.

Kontakt: tf-ic@teknolog.fi

Urds Maskinister v.k.

Urds Maskinister v.k. (Mask) ansvarar för utvecklandet och underhållet av TF:s audiovisuella utrustning, dvs. ljud- och ljusutrustningen i Stora salen och i Klubben, samt dejourering under fester och tillställningar som kräver tillgång till denna utrustning. Vidare har Mask utvecklat diverse grunkor runtomkring Urdsgjallar, såsom BILL-faktureringsgrunkorna vid kopieringsmaskinen och i bastun, samt diverse dryckesautomater i nedre våningen. Mask har dessutom en egen hemsida.

Kontakt: mask@tf.fi eller maskinistchef@tf.fi

Ylonz-arrangörerna

Ylonz-arrangörerna står för ordnandet av evenemanget Ylonz. Per tradition brukar nästa års arrangörer vara bästa TF laget i tävlingen.

Kontakt: ylonz@ylonz.fi

Årsfestkommittén

Årsfestkommittén (ArsK) står för ordnandet och planeringen av TF:s årsfest. Ordförande för kommittén är Årsfestgeneralen.

Kontakt: arsk@tf.fi