Styrelsen

Kontakta styrelsen: tfs@teknolog.fi
Kontakta kuratorn: kurator@teknolog.fi
Kontakta kansliet: kansli@teknolog.fi
Kansliets telefonnummer: (09) 466 117

Nationsmötet, där alla ordinarie medlemmar har rösträtt, är TF:s högsta beslutande organ och leds av nationens kurator. Kuratorn har som uppgift att leda nationsmöten, StipK och HTK samt att övervaka nationens verksamhet och se till att TF:s stadgar följs. 

Kurator

Magnus Strandberg
kurator@teknologforeningen.fi
+358 505 566 354

Styrelsen är nationens högsta verkställande organ. Styrelsen har som uppgift att leda nationens verksamhet, värna om intressen och verkställa beslut gjorda av nationsmötet. Teknologföreningens styrelse består av en styrelseordförande samt fem till nio övriga medlemmar.

Årets styrelse består av följande poster och respektive personer:

Ordförande

Elias Keski-Nisula
ordforande@teknologforeningen.fi
+358 445 070 522

Vice ordförande

Olivia Skinnar
viceordforande@teknologforeningen.fi
+358 458 576 046

Campusansvarig

Kristian Jakobsson
campusansvarig@teknologforeningen.fi
+358 442 362 434

Info- / IT-chef

Ida Ilmoniemi
infochef@teknologforeningen.fi
itchef@teknologforeningen.fi
+358 503 235 999

Näringslivs- / Fundraisingansvarig

Rasmus Buchert
naringslivsansvarig@teknologforeningen.fi
+358 452 781 570

Disponent

Emil Pajala
disponent@teknologforeningen.fi
+358 403 559 155

Klubbhövding

Matilda Hätinen
klubbhovding@teknologforeningen.fi
+358 451 109 155

Studiechef / Sekreterare

Julia Mickos
studiechef@teknologforeningen.fi
sekreterare@teknologforeningen.fi
+358 503 240 646

Phuxmästare

Rafaela von Frenckell
phuxmastare@teknologforeningen.fi
+358 442 114 943

Ekonomichef

Anselmi Jokinen
ekonomichef@teknologforeningen.fi
+358 404 836 014