Styrelsen

Kontakta styrelsen: tfs@teknolog.fi
Kontakta kuratorn: kurator@teknolog.fi
Kontakta kansliet: kansli@teknolog.fi
Kansliets telefonnummer: (09) 466 117

Nationsmötet, där alla ordinarie medlemmar har rösträtt, är TF:s högsta beslutande organ och leds av nationens kurator. Kuratorn har som uppgift att leda nationsmöten, StipK och HTK samt att övervaka nationens verksamhet och se till att TF:s stadgar följs. 

Kurator

Magnus Strandberg
kurator@tf.fi
+358 505 566 354

Styrelsen är nationens högsta verkställande organ. Styrelsen har som uppgift att leda nationens verksamhet, värna om intressen och verkställa beslut gjorda av nationsmötet. Teknologföreningens styrelse består av en styrelseordförande samt fem till nio övriga medlemmar.

Årets styrelse består av följande poster och respektive personer:

Ordförande

Henrik Starck
ordforande@tf.fi
+358 40 1876 444

Vice ordförande & Fundraisingansvarig

Viktor Sandbacka
viceordforande@tf.fi
fundraisingansvarig@tf.fi
+358 440 232 014

Campusansvarig

Ville Helaskoski
campusansvarig@tf.fi
+358 400 957 358

Info & IT-chef

Jens Stockmann
infochef@tf.fi
itchef@tf.fi
+358 440 480 801

Näringslivsansvarig

Elvira Niemi
naringslivsansvarig@tf.fi
+358 449 781 443

Disponent

Aron Wärnå
disponent@tf.fi
+358 442 705 192

Klubbhövding

Elin Fierens
klubbhovding@tf.fi
+358 406 173 998

Studiechef & Sekreterare

Susanne Erlund
studiechef@tf.fi
sekreterare@tf.fi
+358 504 110 662

Phuxmästare

Sara Blomqvist
phuxmastare@tf.fi
+358 442 372 882

Ekonomichef

Axel Falck
ekonomichef@tf.fi
+358 453 483 553