Registerbeskrivning

Personuppgiftsansvarig:

Teknologföreningen

Otsvängen 22, 02150 ESBO

Registeransvarig:

Infochef Ida Ilmoniemi

infochef@tf.fi

(09) 466 932

Syftet med registret är att kunna bekräfta medlemskap vid Aalto-universitetet samt för att kunna erbjuda medlemstjänster. Persondata behandlas på basen av samtycke. Till medlemstjänsterna som nyttjar sig av uppgifterna hör bl.a.

 • Utdelning av Stipendier
 • Utdelning av Hedersbetygelser
 • Nyckel till nationshuset
 • Nationstidningen

Registrets innehåll

 • fullständigt namn
 • studentnummer
 • telefonnummer
 • adress
 • e-postadress
 • födelsedatum
 • medlemskategori
 • uppdaterad förteckning över uppdrag och meriter inom TF
 • inskrivnings- och utskrivningsår i TF och AUS
 • studieinriktning på Aalto-universitetet

  Teknologföreningen samlar persondata genom medlemsansökan.

  Teknologföreningen lämnar inte ut personuppgifter åt tredje parter. Teknologföreningen lämnar inte ut personuppgifter utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Teknologföreningen lagrar persondata för alla dess medlemmar. Då medlemskapet upphör raderar Teknologföreningen personuppgifterna snarast möjligt.

Medlemmar av Teknologföreningen har rätt att:

 • Bekräfta att vi behandlar persondata samt begära en elektronisk kopia av datan
 • Begära rättelse till felaktiga uppgifter
 • Begära radering av personuppgifterna
 • Begränsa eller motsätta sig databehandling

Medlemsregistret finns till påseende för medlemmar på adressen: katalogen.tf.fi

Vid ytterligare frågor eller klagomål kan man alltid kontakta Infochefen (infochef@tf.fi) eller styrelsen (tfs@tf.fi)