Prepkursen

Vad är Prepkursen?

Söker du till en teknisk utbildning? Känner du stress inför våren? Behöver du rutin i ditt läsande?

Teknologföreningens (TF) prepkurs 3-24.5.2024 hjälper dig att bli intagen på det program som intresserar dig mest! Vi ordnar i likhet med tidigare år en prepkurs i matematik, fysik, kemi och problemlösning, som förbereder dig inför inträdesförhöret till de tekniska universiteten (DIA-provet). Du kan läsa mer om provet och ansökningsprocessen här.

Under den tre veckor långa kursen behandlas alla de relevanta gymnasiekurserna i matematik, fysik, kemi samt problemlösning. En typisk dag börjar 8:15 och slutar 17:30. Dagen är uppbyggd av föreläsningar och övningstillfällen, där deltagarna räknar uppgifter och har tillgång till personligt stöd av kursens lärare. Föreläsningarnas ämnesområden är viktade ungefär enligt provets viktning samt hur många gymnasiekurser det finns i ämnet : ca 45% matematik, 25 % fysik, 20% kemi och 10% problemlösning. Det ordnas även ett simulerat inträdesprov under kursen.

VAR?

Kursen ordnas på plats i TF:s nationshus Urdsgjallar i Otnäs, Esbo i maj.

Åt deltagare som inte är bosatta i huvudstadsregionen utreds möjlighet till inkvartering i närheten under kursens gång. Mera information om boende publiceras så snart som möjligt.

PRIS?

Kursen kostar 350€ och är inte vinstbringande. Kursens pris inkluderar all undervisning, men om man vill kan man utebli från delar av undervisningen ifall man inte ämnar svara på ett visst ämnesområdes frågor i inträdesprovet. Man kan även beställa endast kurskompendiet för 50€ + postkostnader. Matematik- och fysikmaterialet finns både i fysisk- och elektronisk form, men kemi- och problemlösningsmaterialet finns endast elektroniskt (PDF).

ANMÄLAN?

Anmälan öppnar onsdagen den 31.1.2024 kl.12:00. Observera att anmälningen är bindande: Efter sista anmälningsdagen 13.4.2024 kan prepkursen uppbära en annulleringsavgift på 50€ för avanmälning utan giltig orsak.

Anmälningslänken: https://forms.gle/MrLa6xr4eTcirVqW6

BEFRIELSE FRÅN DELTAGARAVGIFTEN?

Det är möjligt att ansöka om befrielse från antingen en del eller hela kursens deltagaravgift på grund av ekonomiska, hälsomässiga eller andra vägande sociala skäl. Med denna möjlighet vill vi ge möjligheten åt flera att kunna delta på kursen, och på så sätt ge åt dem möjligheten att bli antagen till deras drömutbildning!

Mera information om möjligheten för befrielse kommer senare på våren.

Om det uppstår frågor, ta med låg tröskel kontakt med prepkurskoordinatorn Karl Emil Lemström via e-post till adressen prepkurskoordinator@tf.fi

INTERVJUER

bild

Vem är du, varifrån är du och vad studerar du?

Jag heter Alma Hedman, är från Nykarleby och studerar teknisk psykologi för första året.

Varför valde du att delta på prepkursen?

Jag ville öka på mina chanser att slippa in till den linje jag ville och bestämde mig därför att skriva DIA-inträdesprovet. Efter studentskrivningarna hade jag inte så mycket motivation att börja läsa och öva på egen hand igen så då tänkte jag att prepkursen var en perfekt möjlighet att delta i lektioner och räkna uppgifter med andra.

Hur var det att gå kursen? Fick du något ut av den, förberedde den dig inför inträdesprovet?

Åt mig gav kursen otroligt mycket! De flesta lärarna som undervisade hade själv skrivit inträdesprovet nyligen och de hade många tips och trix för hur man ska tänka. Stort fokus ligger på att räkna massa uppgifter och det är bästa sättet att förbereda sig inför inträdesprovet. Att dessutom få göra det med andra gör att man lär sig ännu bättre. Lärarna presenterar även ämnet problemlösning som dyker upp i DIA:s inträdesprov. Det var jag inte bekant med före, så det var därför bra att jag fick öva på det.

Hur gick det med att bo borta hemifrån under kursens gång?

Jag bor i Österbotten och flyttade ner till Helsingfors under kursens gång för att få det bästa ut av kursen och det fungerade riktigt bra för mig. Jag kunde bo hos min bror som studerar i Helsingfors men det finns också möjligheter att fråga någon som studerar på Aalto ifall de har en ledig lägenhet i maj eller en bäddsoffa att sova på. Boende ska inte vara ett hinder för att delta i prepkursen.

Hur var kursen som en helhet? (Föreläsningar, räkneövningar, annat program mm.)

Kursen pågick i 4 veckor och man fick ett exakt schema för varje kursdag. Mornarna började ofta med en föreläsning. Efter det var det dags för räkneövningar (laskare) och sedan lunch. Efter lunchen hade man ännu 3-4 pass med antingen föreläsningar eller räkneövningar. Utöver övandet inför inträdesprovet ordnades även roliga program på kvällarna. För oss ordnades en grillkväll på utsidan samt en avslutande sitz. Man lärde också känna många nya människor man kunde hitta på roliga saker med på kvällarna.

Vilken inblick fick du av teknologlivet i Otnäs?

Jag hade först tänkt ta kursen på distans med är i efterhand väldigt glad över att jag valde att komma till Helsingfors och ta del av det riktiga teknologlivet. Det var ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med Teknologföreningen och träffa massa nya människor som också ska börja studera på Aalto. Grillkvällen och sitzen var helt klart höjdpunkterna på kursen och det gjorde att jag fick ännu mer motivation att läsa så att jag skulle slippa in till Aalto. När jag sedan på hösten inledde mina studier var det skönt att jag redan kände till Teknologföreningen och en del av människorna där.

bild

Vem är du, varifrån är du och vad studerar du?

Malena Österman heter jag. Jag 23 år gammal och är hemma från Ingå. Jag studerar Maskin- och byggnadsteknik för femte året. Jag inriktar mig på byggnadsteknik och studerar arkitektur som mitt biämne.

Varför valde du att delta på prepkursen?

Jag gick på prepkursen 2018 efter studenten för att jag var orolig att jag inte skulle komma in med betygen. Jag ville maximera mina möjligheter att bli invald till min drömutbildning och ansåg prepkursen hjälpa mig uppnå det målet.

Hur var det att gå kursen? Fick du något ut av den, förberedde den dig inför inträdesprovet?

Kursen var bra och föreberedde mig bra inför DIA-provet. Kursen gav en bra grund till universitetsstuiderna. Efter prepkursen kändes grundkurserna i matte lättare, prepkursen gjorde att skolstarten var mjukare då jag redan hade grunderna i matten under kontroll. Jag var mycket imponerad över kursarrangemangen och att föreläsarna var trevliga.

Hur gick det med att bo borta hemifrån under kursens gång?

Jag bodde hemma i Ingå och pendlade varje dag. Dagarna blev lite långa, men de var värt det. Den våren åkte jag även första gången metro i mitt liv, wow!

Hur var kursen som en helhet? (Föreläsningar, räkneövningar, annat program mm.)

Jag gillade upplägget! Vi hade också lite fritid att undersöka campusområdet, vilket jag uppskattade. Jag tyckte att kursens gästföreläsare var intressanta och uppmuntrande, som hjälpte motivera mig studera.

Vilken inblick fick du av teknologlivet i Otnäs?

Under kursen såg jag en massa halare i Otnäs, och även deltog på en sitz. Det var först då som jag insåg hur mycket teknologskap den finns i Otnäs och hur stor betydelse den spelar i allas liv. Jag lärde känna både kursdeltagare och kursassistenter som jag ännu idag är vänner med

Har du kunnat utnyttjat de kunskaper du fick under prepkursen i dina studier?

Absolut! Prepkursen fördjupade mina kunskaper och gav en bra grund och repetition att börja studierna med. Jag märkte att jag hade ett litet försprång i studierna på hösten, för prepkursen hade gett åt mig grunderna till ett teknologiskt, problemlösningscentrerat tankesätt.

bild

Vem är du, varifrån är du och vad studerar du?

Jag är Felicia Granfors, kommer från Helsingfors och studerar kemiteknik för första året.

Varför valde du att delta på prepkursen?

Jag valde att delta på prepkursen för jag ville förbereda mig inför inträdesprovet på bästa möjliga sätt. Jag var också så trött efter studentskrivningarna, så jag skulle inte ha haft energin att räkna i en månad självständigt. Kursen fungerade som en bra motiverande faktor.

Hur var det att gå kursen? Fick du något ut av den, förberedde den dig inför inträdesprovet?

Jo jag tyckte om den! I början var jag nervös att delta men sen efter de första dagarna hittade jag likasinnade kursdeltagare. Kursen förberedde bra inför provet, och speciellt räkneövningarna där man kunde räkna tillsammans i en grupp och med låg tröskel få hjälp med uppgifterna var bra! En annan sak som jag gillade var den sociala aspekten, jag fick en inblick i hur saker o ting fungerar i universitetsstudierna.

Hur var kursen som en helhet? (Föreläsningar, räkneövningar, annat program mm.)

Jag gillade helheten. Dagarna var långa, men kursen var bara en månad, så man klarade av det. Månaden var dock intensiv. Fritidsprogrammen som ordnades var en trevlig omväxling till dagarnas studerande. Jag gillade faktumet att lärarna var själva studerande, de var vänliga och de ville verkligen hjälpa till mig.

Vilken inblick fick du av teknologlivet i Otnäs?

Jag fick en bra bild av teknologlivet. Man ordnar en massa roliga evenemang här och Teknologföreningens nationshus Urdsgjallar var verkligen en intressant lokal att uppleva, på ett bra sätt! Nu när man har börjat sina studier här är det skönt att redan har ett svenskspråkigt stödnätverk då Otnäs är så finskspråkigt.

FRÅGOR?

Tveka inte att ta kontakt med prepkurskoordinator Karl Emil Lemström via adressen prepkurskoordinator@tf.fi

Välkommen på prepkurs till Teknologföreningen! Prepkurskoordinator 2024, Karl Emil Lemström