Funktionärer

Funktionärerna sköter om diverse ansvarsuppgifter inom Teknologföreningen. Uppgifterna varierar mellan allt från Fotograf till Sångledare. Förutom arbetsglädje belönas funktionärerna även med bl.a. funkisfester.

Funktionärerna kan kontaktas via [funktionärspostens namn]@teknolog.fi. (Alltså t.ex. cultivator@teknolog.fi för att nå cultivatorn)

Nedan finns uppgiftsbeskrivningarna för alla funktionärsposter.

En lista på årets postinnehavare kan hittas i katalogen

Innehållsförteckning

AbikurskoordinatorArkivarieArkivrevisorsuppleanterBadkarlBödelBostadssekreterareByggnadens officiella Byggledare (BoB)Chefredaktör för ModulenContactorCultivatorDatörFanskapetFotografFUNtomGrafikerHalartsarHållbertilIdrottschefIntegratörInventeringsansvarigaKamrerMarknadsföringschefMaskinistchefMatematikerPhuxivatorPrepkurskoordinatorRekryteringsledareSkogsmullerietSomedusaSportstugevärdparetStorasyskonansvarigStälmivatorSånglederietTransportör Trakasseri- och diskrimineringsombudVärdparetÅrsfestgeneral Årsfestmarskalkar Övermunskänk

Abikurskoordinator

Abikurskoordinatorns uppgift är att ordna och ansvara för TF:s abikurs som ordnas inför vårens studentskrivningar.

Kontakt: abikurskoordinator@teknolog.fi

Arkivarie

Uppgifter:

 • Ansvarar för ordningen i nationens arkiv
 • Samlar och bevarar material av historiskt värde för nationen
 • Sköter arkiveringen av tidningsurklipp rörande nationen
 • I arkivet uppbevarar exemplar av publikationer som utges av TF
 • Upprätthåller arkivets inventarielista samt arkivdatabasen
 • Upptecknar episoder och anekdoter rörande nationen
 • Informerar medlemmarna om nationens historia
 • Förser årsberättelsen och Katalogen med en artikel om det gångna året

Vad har du gjort som Arkivarie?

 • Ordnat två talkon, ett städningstalko och fyllde på katalogen.fi på basis av fysiska kataloger + historik
 • Städat i arkivet

- Arkivarie 2022

Vad kan man lära sig som Arkivarie?

Att organisera arkivmaterial och hitta det, och TF:s historia så klart.

Vad kan man göra som Arkivarie?

Man kan alltid organisera allting ännu bättre. Arkivförteckningen är för tillfället inte speciellt detaljerad, så den kunde förbättras. Om man hittar något intressant i arkivet kunde man också skriva en artikel om det i Modulen.

- Arkivarie 2020

Kontakt: arkivarie@teknolog.fi

Arkivrevisorsuppleanter

Det är två personer som har denna funkispost. Detta par står för funkisrekreationen på TF.

Uppgifter:

 • Ordna rekreationsprogram för nationens funktionärer

Vad har du gjort som arkivrevisorsuppleant?

Vi började året med det traditionella funkisbytet! Vi införde även en brunch och funkisskolning i samband med dagen, som sedan följdes av en rastikiertely och den traditionella sitzen. Utöver det designade vi ett Funkis'22 halarmärke, gjorde goodiebags för årsfestveckan och pysslade ihop funkisplanchen! På introveckan fick funkisarna njuta av sangria och senare på hösten hjälpte vi med att skriva testamenten och med funkisrekryteringen inför 2023. Året avslutades med en spadag på Flamingo! Vi införde även en funkis-telegramkanal för lätt kommunikation!

Vad kan man lära sig som arkivrevisorsuppleant?

Att ordna evenemang med låg tröskel och fundera på hur man kan göra det möjligast roligt att vara frivillig på TF!

- Arkivrevisorsuppleant 2022

Kontakt: arkivrevisorsuppleanter@teknolog.fi

Badkarl

Badkarlen föreslås till Nationsmötet av Bastarderna.

Uppgifter:

 • Ansvara för Pi-bastuns underhåll
 • Följa upp och rapportera om Pi-bastuns ekonomi och verksamhet åt disponenten
 • Arrangera bastutalko vid behov

Vad har du gjort som Badkarl?

Tvättat handdukar, haft koll på bastun och dess närområde.

Vad kan man lära sig som Badkarl?

Hur man använder en tvättmaskin och hur man tvättar golv.

Vad kan man göra som Badkarl?

Genrellt uppehålla bastuverksamhet. Möjligtvis fixa en tvättmaskin.

- Badkarl 2020

Kontakt: badkarl@teknolog.fi

Bödel

Bödlarna är två personer som ser till att TF:s verkstad Bölden fungerar och är tillgänglig för medlemmarna. Till Bödelns uppgifter hör åtminstone att:

 • Ansvara för verkstaden Böldens skick samt funktionsduglighet
 • Ansvara för verktygs och maskiners ändamålsenliga underhåll
 • Åtgärda uppdagade brister så att utrustningens skick inte utgör en säkerhetsrisk
 • Hålla Bölden-utbildning två gånger årligen, en på våren samt en på hösten, samt ansvara för att utbildningstillfället innehåller de viktigaste säkerhetsaspekterna
 • Utveckla Böldens tjänster enligt utrymmets möjligheter och nationens önskemål

Vad har ni gjort som Bödlar?

 • Hållit Bölden-utbildningar(en stor och flera mindre) åt alla nationsmedlemmar som varit intresserade av att använda Bölden
 • Upprätthållit maskinernas funktionsduglighet (putsat och smörjt alla maskiner, bytt sågklinga på bordssågen, bytt sågblad på bandsågen, etc.)
 • Reparerat och köpt nya verktyg vid behov
 • Försökt hålla lagret av diverse bruksvara välfyllt (tejp, lim, etc.)
 • Försökt förbättra ordningen i Bölden
 • Försökt förbättra informeringen till alla som använder Bölden (ny Telegramgrupp, uppdaterat Böldens hemsida, skickat infomail)

Vad kan man lära sig som Bödel?

 • Man får öva sin presentationsteknik i och med att man är tvungen att utbilda teknologer i hur man använder Bölden och dess maskiner på bästa sätt
 • Man får lära sig hur diverse maskiner fungerar då man är tvungen att reparera dem
 • Man får lära sig hur man upprätthåller och vässer diverse verktyg
 • Eftersom man ändå spenderar en stor del av sin tid i Bölden kan man lika bra öva på att slöjda genom att utföra sina egna projekt

 - Bödel 2022

Kontakt: bodel@tf.fi.

Bostadssekreterare

Bostadssekreteraren är ansvarig för allt gällande ansökningen till TF:s studentbostäder på Busholmen. Hit hör att uppdatera ansökningsformulär och information om ansökan, ta emot ansökningar, räkna ut poäng, skicka ut bekräftelsemail till ansökande och upprätthålla kölistan. Bostadssekreteraren behandlar även ansökningar på basis av akuta behov.

Posten passar för en lite äldre TF:are eftersom det är bra att vara insatt i hur TF fungerar och vilka alla poster och kommittéer det finns. Sen måste man också vara beredd att ta upp saker som inte fungerar med de instanser man samarbetar med och föra fram TF:s syn i olika frågor. Det är också mycket viktigt att vara noggrann då man behandlar ansökningar och räknar poäng.  

Vad kan man lära sig som Bostadssekreterare? 

Bosse ser till att nationens medlemmar har tillgång till förmånligt tak över huvudet på Busholmen. Bostadssekreterarens uppgift är att uppdatera kölistan för Busgjallars lägenheter. Bostäderna är ett sett för TF att belöna aktiva medlemmar då kösystemet baserar sig på aktiviterspoäng.

Under 2022 har jag som bosse enligt funkispostens uppgifter marknadsfört TFs bostäder via våra interna kanaler, uppdaterat kösystemet och räknat ut de ansökandes poäng och delat ut lägenheter enligt detta.

Vad kan man lära sig som Bostadssekreterare? 

Bostadssekreterarens uppgifter inkluderar en del sammarbete med husbolaget och utomstående tredje part som sköter om uthyrningen för hela victoria 4. Som bostadssekreterare gäller det även att kommunicera med ansökande. Jag skulle således påstå att kommunikation är de främsta erfarenheterna man kan ta med sig från arbetet som Bostadssekreterare.

- Bostadssekreterare 2022

Kontakt: bostadssekreterare@teknolog.fi

Byggnadens officiella Byggledare (BoB)

BoB står för Byggnadens officiella Byggledare. Posten infördes år 2020 i samband med bland annat en renovering av Stavans. Tanken är att funkisen hjälper disponenten att driva och leda projekt som man tillsammans vill driva genom att vara Projektkommitténs, ProjKs, ordförande.

Vad har du gjort som BoB?

Under året har jag drivit renoveringen av Stavans och uppiffningen av stora salen. En hel del har vi fått uträttat (insert klapp på axeln)!

Vad kan man lära sig som BoB?

Som BoB får man lära sig att leda och motivera frivillig arbetskraft att göra fysiskt arbete. Leda en grupp människor och även styra och ställa inom ramarna för budgeten i huset. Har även fått praktiska erfarenheter som t.ex att lägga golv. Sånt kan alltid vara bra att kunna!

Vad kan man göra som BoB? 

Har man något projekt som man vill driva med Projk är det bara att planera ordentligt och ansöka om pengar av Auts, Finns nog en lista av saker man kan göra i Urdsgjallar innan vi river det! Om man känner att det inte är värt att göra något på Urds kan man alltid sammarbeta med sportstugevärdarna och göra något på sportstugan, T.ex större parkering eller rutschkana! Posten passar en ex disponent eller någon händig och driftig person med intresse för att driva bygg eller renoveringsprojekt (Det finns en framtida disponent i oss alla!)

- BoB 2020

Kontakt: bob@tf.fi

Chefredaktör för Modulen

Uppgifter:

 • Ansvara för att Modulen ges ut fyra gånger per år
 • Utveckla Modulen
 • Leda Modulens redaktion

Vad har du gjort som Modulens chefredaktör? 

Jag hart tagit hand on fixa planeringsmöten (en gång för varje Modulen), sett till att redaktionens medlemmar gör deras jobb och har varit i kontakt med utomstående artikelskrivare. Så long story short, jag tog hand om att Modulen kommer ut i tid och att alla gör sitt arbete.

Vad kan man lära sig som Modulens chefredaktör? 

Definitivt att leda en liten kommittee/grupp och att bestämma deadlines.

Vad kan man göra som Modulens chefredaktör? 

Att vara med om att bestämma om hur tidningen kommer att se ut och hurdant innehåll den ska ha. Denhär uppgiften gav mig också en hel del nya bekanta och erfarenter så rekommenderar varmt att vara chefredaktör!

- Modulens chefredaktör 2022

Kontakt: chefredaktor@teknolog.fi

Contactor

Contactorn leder Kontaktkommittén. Contactorn ansvarar för att nya kontakter till företag knyts och för att gamla relationer upprätthålls. Contactorn ansvarar också för att det ordnas företagsrelaterat program både under hösten och våren.

Uppgifter:

 • Ansvarar för företagsrelationerna
 • Arrangerar företagsrelaterat program för nationen

Vad har du gjort som Contactor? 

Under min termin som Contactor 2022 har jag knytit kontrakt med nya nationföretag tillsammans med TF:s näringslivsansvariga. Årets highlight var definitivt de rekordhöga deltagarmängderna på diverse excursioner. Vi har även hållit CV-skolningar och -fotografering för TF:s medlemmar. Tillsammans med näringslivsansvariga har vi också hållit excursionsdebrief-möten med nationsföretag.
Vad kan man lära sig som Contactor? 

Som Contactor kommer du att markant utveckla din kunskap i mötesteknik i och med KonK- och nationsföretagsmöten.
Samtidigt får du en fantastisk möjlighet att diskutera och lära dig känna företagsrepresentanterna. Dessa kontakter är
till stor nytta i din framtida arbetskarriär!

Vad kan man göra som Contactor? 

Du kommer att ordna likande evenemang som under tidigare år. Du får vara med i ordnande av excursioner och näringslivsrelaterade evenemang både på och utanför TF. Samtidigt leder du också din egen kommitté KonK som hjälper dig att förverkliga dina storslagna idéer. Du har även möjlighet att omforma föråldrade tillställningar till nya och fresha jippon. Vissa evenemang har definitivt behov av en facelift. Ifall du är en kreativ person eller har nya roliga idéer, kommer du att stortrivas som Contactor. Och varför inte komma på något helt nytt?

- Contactor 2022

Kontakt: contactor@teknolog.fi

Cultivator

Cultivatorn leder Kulturkommittén. Till dennes uppgift hör att se till att traditionsengliga kulturrelaterade evenemang ordnas, samt att utveckla den kulturella verksamheten på nationen tillsammans med Kulturkommittén.

Uppgifter
 • Erbjuda TF:s medlemmar möjligheten att besöka kulturella evenemang
 • Arrangera kulturella samkväm
 • Arrangera exkursioner
 • Ansvara för att verksamhetsåret arkiveras i bildformat
 • Erbjuda medlemmarna impedans
 • Ansvara för nationens deltagande i Studenternas fackeltåg på självständighetsdagen

Vad har du gjort som Cultivator? 

Förutom regelbundna möten med kulturkommittén, har jag tillsammans med min kommitté ordnat följande traditionella evenemang: Runebergsdagens punsch, påskäggsjakt, sommarträffen och självständighetsdagens fackeltåg. Därmed har vi ordnat filmkvällar, teaterbesök på Svenska Teatern, målningsworkshop, ost&vinkväll, cock- & mocktailtillfälle samt olympiad under TF:s 150-års jubbekräftis.

Vad kan man lära sig som Cultivator? 

Att leda en kommitté, ordna varierande evenemang på TF och samarbeta med olika aktörer inom kultur.

- Cultivator 2022

Kontakt: cultivator@teknolog.fi

Datör

Uppgifter:

 • Fungerar som ordförande för TF-IC
 • Planerar och leder TF-IC:s verksamhet
 • Ansvarar för det praktiska arbetet som krävs för att upprätthålla och utveckla TF:s IT-utrustning
 • Årligen inför budgetmötet uppdatera TF:s långsiktiga IT-plan i samarbete med sektoransvarig

Vad har du gjort som Datör? 

Jag har ordnat ett par möten. Försökt se till att allt fungerar som de ska. Under året har jag uppdaterat legacy grejor till nyare, arbetat en hel del på hemsidan och hjälpt till ifall någon behöver hjälp med TF:s IT.

Vad kan man lära sig som Datör?

Man kan påverka väldigt mycket på vad man lär sig. Mycket har det att göra med sysadmin relaterade saker (installera/uppdatera/konfigurera program på en server). Men man kan också lära sig sånt som är mera programmeringsinriktat. 

- Datör 2022

Kontakt: dator@teknolog.fi

Fanskapet

Tar hand om Teknologföreningens fana.

Kontakt: fanskapet@teknolog.fi

Fotograf

Fotografens uppgift är att dokumentera nationens evenemang. Att fotografera på nationen är trevligt och man får umgås med många människor. Man behöver inte kunna fotografera för att bli TF’s fotograf, man lär sig under året. Fotografen hjälper Modulens redaktion vid behov och står alltid redo då någon på nationen behöver en bild till något.

Uppgifter:

 • Ansvara för fotografering av de viktigaste händelserna på TF under sin mandatperiod
 • Ansvara för att TF:s fotoarkiv hålls i gott skick och tillgängligt för medlemmarna
 • Ansvara för TF:s kamerautrustning
 • Sköta om fortlöpande arkivering av fotografier från TF:s evenemang
 • Enligt överenskommelse bistå Modulens redaktion

Vad har du gjort som Fotograf 2020? 

Deltagit i olika evenemang, också såna jag inte annars skulle delta i, och fotograferat under dem.

Vad kan man lära sig som Fotograf? 

Jag har lärt mig mycket om fotografering och blivit bättre på det, det är också en social möjlighet att lära känna nya människor. 

Vad kan man göra som Fotograf 2021? 

Samarbeta med olika kommitteer, t.ex. cv fotograferingen med KonK var kul och lärorikt och kunde bra ordnas igen.

Kontakt: fotograf@teknolog.fi

FUNtom

FUNtomens uppgift är att facilitera och leda FUN-gruppens arbete och vid behov stödja den styrelseansvariga (fundraisingansvariga) i dess
arbetsuppgifter.

Grafiker

Grafikerna har som uppgift att tillverka grafiskt material till olika syften inom nationen. Detta inkluderar nationstidningen Modulen, marknadsföring- och SoMe-material, halarmärken samt olika möjliga projekt som kommer upp. Grafikerna kan vara upp till tre personer.

Vad har du gjort som Grafiker? 

Vi har layoutat vår nationstidning Modulen, designat grafik till kommittéer (halarmärken, planscher, IG-material etc.) och också gjort mindre grafikuppdrag åt TF:s medlemmar.

Vad kan man lära sig som Grafiker? 

Mera flummigt: kreativitet, visualisering och uttryckande. Mera konkret: använda adobe-program som Photoshop, Illustrator och InDesign samt få ett öga för grafisk design. Kan vara mycket användbart för arbetslivet och ser bra ut på CV!

- Grafiker 2022

Kontakt: grafiker@teknolog.fi

Halartsar

Till halartsarens uppgifter hör åtminstone att fungera som halarkommitténs ordförande.

Hållbertil

Uppgifter:

Vad har du gjort som Hållbertil? 

Som hållbertil har jag fungerat som ordförande i hållbarhetskommittén. Som ordförande har jag planerat och lett möten samt sett till att vi har nått de målen som vi ställt för oss. Kommittén har ganska fritt fått välja vad vi vill göra och förverkliga.

Vad kan man lära sig som Hållbertil? 

Som hållbertil kan får man fram för allt fördjupa sin förståelse för hållbarhet och dess praktiska tillämpningar på en nation som TF! Dessutom anser jag att det är ett stort plus att lära sig att leda möten och inspirera en mindre grupp av människor till att uppnå ett gemensamt mål.

- Hållbertil 2022

Kontakt: hallbertil@teknolog.fi

Idrottschef

Idrottschefen är Idrottskommitténs ordförande.

Uppgifter:

 • Ansvara för ordnandet av idrottsevenemang
 • Ansvara för underhåll, utlåning och uppbevaring av nationens idrottsutrustning
 • Medlem i Liikuntatoimikunta på AUS

Vad har du gjort som Idrottschef? 

Lett idrottskommitén och tillsammans med dem ordnat idrottsevenemang som t.ex. bowling och olympiaden med Thorax och Codex. Har också representerat TF i LTMK och tagit hand om anmälningen av TF till UniSport-serierna och veckoturerna i innebandy samt sommarvolleyn. I år har en del evenemang ordnats på distans och dessutom förnyas TF:s idrottsutrustning.

Vad kan man lära sig som Idrottschef? 

Hur det är att vara ordförande för en kommité och att samarbeta med både sin kommité och andra idrottansvariga.

Vad kan man göra som Idrottschef? 

Upprätthålla den regelbundna idrottsverksamheten på TF och få nationen att pröva på nya grenar. Större projekt i form av resor är lite krångliga i coronatider så man får brainstorma med vad som går att ordna på ett säkert sätt.

- Idrottschef 2020

Kontakt: idrottschef@teknolog.fi

Integratör

Integratören ansvarar för TF:s samarbete med utbytes- internationella studeranden, nordiska föreningar och de övriga föreningarna i Otnäs. Två personer kan vara Integratör på samma gång, med olika fokusområden. 

Vad har du gjort som Integratör? 

Varit aktiv i Kvtmk och hjälpt till att planera och ordna evenemang med dem. Planerat sits med Nude (vilket sen förstås avbokades). Försökte kickstatra mera sammarbete med olika studerande organisationer i norden.

Vad kan man lära sig som Integratör? 

Lära känna utbytes- & internationella elever intresserade av TF (och såna som inte är intresserade av TF), lära sig mer om andra gillens välkomnande och integrering av utbyteselever. Lära sig om hur TF uppfattas och introduceras till andra gillen och föreningars medlemmar.

Vad kan man göra som Integratör? 

Introduction to TF-sits, KY-ARTS-TF sits, International sits vid TF, koordinera gruppchatt för TF-intresserade internationella studeranden med tutorerna (bjud in till introduction-sits, kommunikationskanal för internationella studeranden, hitta på mindre evenemang med dem), Urds-rundvandring, medverka på rastikiertelyn. Posten passar för en motiverad och initiativtagande person som vill rekrytera nya TF:are och utöka TFs räckvidd till andra föreningar, grupperingar och nya verksamhetsområden. Sky's the limit :)

- Integratör 2020

Kontakt: integrator@tf.fi.

Inventeringsansvariga

Inventeringsansvariga hör till TF:s grupp av revisionsfunktionärer som alltså hjälper till att utföra revisionen, och inventeringsansvarigas del i revisionen är att de utför en inventering av TF:s egendom. Mandattiden är verksamhetsåret (januari-december), men ansvaret tar egentligen slut först vid årsmötet (mars) följande år.

Till inventeringsansvarigas uppgifter hör att:

 • Utföra inventering av TF:s egendom, inventarier och arkiv (brukar göras först i december/januari)
 • Rapportera resultaten från granskningen i en inventeringsberättelse (bilaga till TF:s bokslut)
 • Presentera inventeringsberättelsen åt nationsmötet
 • Upprätthålla en lista på TF:s egendom och inventarie

Vad har ni gjort som inventeringsansvariga?

 • Inventerat TF:s alla utrymmen
 • Omorganiserat inventarielistan till viss del
 • Utökat inventarielistan enligt vårat eget omdöme

Varför ska man bli Inventeringsansvarig?

 • Man får besöka alla Urdsgjallars utrymmen, för hela huset bör inventeras
 • Inventarielistan går tillbaka många, många år, vilket gör att man kan lära sig om hur TF såg ut förr i tiden
 • Man får öva på sin presentationsteknik, för man bör presentera inventeringsberättelsen åt nationsmötet

- Inventeringsansvariga 2022

kontakt: inventeringsansvariga@tf.fi

Kamrer

Uppgifter:

 • Håller kontakten till förvaltarna som förvaltar TF:s egna fonder och Stipendiepoolen och verkställer styrelsens beslut gällande fonderna
 • Sitter med som sekreterare i Finansrådet, Stipendiekommittén och Stipendiekommitténs arbetsutskott och fungerar som kontaktperson mellan StipK och styrelsen
 • Rapporterar om fondernas utveckling till Finansrådet och styrelsen och utreder tillsammans med företagen som förvaltar TF:s fonder hur Finansrådet kunde förbättra fondernas ekonomiska förutsättningar

Vad har du gjort som Kamrer? 

Under 2022 skötte jag sekreterandet av Stipendiekommitténs och AUts-möten, beviljade enligt deras beslut på stipendier från TFs stipendiefonder, samt såg till att stipendieutbetalningar och annan byråkrati kring dessa sköttes rätt och hände. Det intressantaste och mest givande med posten var ändå att fundera på olika förvaltnings- och placeringsfrågor då det kommer till TFs fonder, tillsammans med Finansrådet. Vi gjorde t.ex. en större omplacering under året och fortsatte diskussioner kring nationens ESG-ambitioner då det kommer till placeringsstrategi och förvaltning.

Vad kan man lära sig som Kamrer? 

Som kamrer lär du dig mycket om institutionell förvaltning av egendom, samt planering av denna. Du har, tillsammans med EK-chefen, fria händer i att fundera och planera förvaltningen av TFs egendom och styra förvaltningen ansvarsfullt framåt, med stöd av Finansrådet. Förutom det får du vara spindeln i nätet då det kommer till att bevilja stipendier för nationsmedlemmar, till viss mån fungera som stadgetolkare, samt lära dig omfattande om en mera osynlig nationsverksamhet. Som körsbäret på tårtan får du också lära dig göra ett bokslut.

- Kamrer 2022

Kontakt: kamrer@teknolog.fi

Marknadsföringschef

Uppgifter:

Vad har du gjort som Marknadsföringschef? 

Under 2020 har postens fokus fallit mycket på att jobba på dagsens SoMe och bränd tillsammans med ekonomichefen, köket och Mari. Det har handlat om att lite planera samt verkställa SoMe content. Dessutom har jag varit med och planerat de få jippon som faktiskt skett (opening för den nya menyn, t.ex.). Jag har också dragit en del DmarK möten där vi i år för det mesta brainstormat hur olika jippon kunde se ut.

Vad kan man lära sig som Marknadsföringschef? 

Som marknadsföringschef har man möjlighet att lära sig mycke om hur om hur bränd och SoMe fungerar samt om att koordinera arbete och hålla möten.

Vad kan man göra som Marknadsföringschef? 

Posten är ganska så fri men nästan år finns det möjligt att iterera vidare på vår SoMe strategi och också fortsätta med att generera idéer till jippon. Dessutom kunde man ta som projekt att tillsammans med sittande ekonomichef utveckla något bra feedbacksystem för dagsen.

-Marknadsföringschef 2020

Kontakt: marknadsforingschef@teknolog.fi

Maskinistchef

Uppgifter:

 • Leder Urds maskinister v.k.
 • Ser till att husets tekniska utrustning är i skick
 • Ansvarar för att det på TF:s evenemang finns en maskinist som sköter tekniken

Vad har du gjort som Maskinistchef? 

Som maskinistchef har jag varit ordförande för Urds maskinisters verkställande kommitté. I praktiken innebär detta att fungera som Masks kontaktperson till evenemangsarrangörer och att skola nya maskinister. Då 2022 var året för TF150 har jag också fungerat som maskinisternas kontaktperson till spexet, där jag fungerade som teknikchef. Jag och maskinisterna över lag har varit i någon mån inblandade i de flesta evenemangen som ordnats på TF. Bakom kulisserna har jag reparerat diverse mer eller mindre fuffensfyllda apparater och grunkor.

Vad kan man lära sig som maskinistchef? 

Som maskinistchef kan man lära sig det mesta om hur det praktiska på TF fungerar från evenemangsordnande till IT-infrastrukturen. Man kan till exempel lära sig att fungera som lightjockey på evenemang, reparera elektronik och utföra teknologsinnat fuffens. Posten är delvis av historiska skäl en något speciell blandning av disponent, IT-chef och klubbhövding och kräver därmed hög TF-erfarenhet.

Maskinistchefen föreslås av Mask till december NaMö, vilket innebär i praktiken att man ska vara maskinist för att kunna bli maskinistchef.

- Maskinistchef 2022

Kontakt: maskinistchef@teknolog.fi

Matematiker

Till matematikerns uppgifter hör åtminstone att:

 • fungera som ordförande i matematikgruppen
 • ansvara för arrangemangen kring matematiktävlingen
 • planera och utveckla matematiktävlingen
 • arkivera provmaterial

Vad har du gjort som Matematiker? 

Som Matematiker får du ordna den årliga matematiktävlingen Mattetäphlan. Som hjälp har du din kommitté Matematikgruppen, som du bildar och leder. Du har ansvar för att tävlingen blir av, planerar dess budget och kommunicerar med gymnasierna som deltar i tävlingen.

Vad kan man lära sig som Matematiker? 

Du lär dig att ordna stora evenemang och lär dig om ledarskap och organisering. Om du lätt prokrastinerar kommer du även lära dig att ta tag i saker. Det kommer också bli lättare för dig att kontakta personer du inte känner, eftersom du bland annat måste kontakta gymnasierna och boka hotell. Med lite tur lär du dig också mer matematik!

- Matematiker 2022

Kontakt: matematiker@teknolog.fi

Phuxivator

Uppgifter:

 • Bistå phuxmästaren med råd i ledandet av phuxsektorn
 • Ansvara för kontinuiteten på phuxsektorn
 • Medlem i PhuxK

Kontakt: phuxivator@teknolog.fi

Prepkurskoordinator

Prepkurskoordinatorn ansvarar för att ordna prepkursen inför DIA-provet i maj.

Vad har du gjort som Prepkurskoordinator?

Planera prepkursens schema och undervisning, rekrytera lärare, ordna omakiva för prepkursisterna tillsammans med rekry, beställt material och delat ut det, hållit koll på kursen då den ordnades och planerat materialuppdateringar för nästa år.

Vad kan man lära sig som Prepkurskoordinator?

Man lär sig planera och genomföra ett ganska stort projekt med många olika delar, och fundera på många praktiska detaljer. Speciellt rekryteringen av lärare och att hålla arbetsintervjuer är lärorikt.

Vad kan man utveckla som Prepkurskoordinator?

Fundera på hur prepkursen kan ordnas ännu bättre genom t.ex hybridmodell och kanske locka fler deltagare från t.ex Österbotten? Plus göra ett helt nytt kemimaterial, fundera på hur man kunde förnya undervisningen.

- Prepkurskoordinatorn 2022

Kontakt: prepkurskoordinator@tf.fi.

Rekryteringsledare

Rekryteringsledaren leder TF rekry och TF:s rekrytering av abiturienter. 

Vad har du gjort som Rekryteringsledare? 

Som rekryteringsledare har jag varit ordförande för TF rekry. Under 2022 har TF rekry bland annat ordnat 4 sitzer och program för deltagarna på abi- och prepkursen. Sitzerna som TF rekry har ordnat har i huvudsak varit riktade till gymnasiestuderanden, som till exempel Mattetäphlan, eller övriga icke-nationsmedlemmar, som Östersjöäventyret. Under året har också mindre uppgifter utförts, som att guida gymnasiestuderanden på TF och fixa guider till högskoledagen.

Vad kan man lära sig som Rekryteringsledare? 

Posten som rekryteringsledare kräver främst organisationsförmåga. Att ordna större evenemang kräver att man delegerar uppgifter och kan göra upp en plan. Man lär sig hur det är att leda en kommitté och planera kommitténs arbete. Som rekryteringsledare lär man sig också känna TF bättre genom att vara med och ordna evenemang, vilket gör att man får en bättre bild av TF än vad man får av att bara delta på evenemang. Man lär sig också att samarbeta med andra aktiva på nationen som t.ex Täffä AB och övriga funkisar.

- Rekryteringsledare 2022

Kontakt: rekryteringsledare@tf.fi.

Skogsmulleriet

Skogsmulleriet är en ny grupp funktionärer för år 2023. Idén är att de ska planera och organisera olika friluftsevenemang för TF:s medlemmar.

Kontakt: skogsmulleriet@tf.fi

Somedusa

Somedusorna ansvarar för nationens konton på sociala medier.

I uppdraget kan bland annat ingå att se till att vår Instagram och TikTok uppdateras enhetligt och regelbundet, att skapa nya kanaler för att nå våra medlemmar och andra intresserade, att experimentera med olika synlighetsstrategier och att utveckla vårt brand – allt enligt eget intresse och kunskap! 

Kontakt: somedusa@tf.fi

Sportstugevärdparet

Att ta hand om TF:s sportstuga är en funktionärsuppgift som delas upp på två personer, dvs. sportstugevärdparet.

Uppgifter:

 • Ansvara för sportstugans underhåll, ta hand om egendomen
 • Följa upp och rapportera om sportstugans ekonomi och verksamhet åt disponenten
 • Ansvara för sportstugans bokningar
 • Bereda ärenden med anknytning till sportstugan
 • Arrangera sportstugetalkon vid behov

Vad har ni gjort som Sportstugevärd? 

Skött om stugans underhåll, ekonomi och bokningar.

Vad kan man lära sig som Sportstugevärd? 

Fastighetsomskötning samt att ta ansvar för olika projekt.

- Sportstugevärd 2022 

Kontakt: sportstugevardar@teknolog.fi

Storasyskonansvarig

Uppgifter:

 • Leder storasyskonverksamheten
 • Rekryterar storasyskon
 • Arrangerar TF:s storasyskonskolning
 • Medlem i PhuxK och Isohenkilötoimikunta på AUS

Vad har du gjort som Storasyskonansvarig? 

Som storasyskonsansvarig har jag ansvarat över tutorverksamheten på TF. Det innebär att rekrytera och ta hand om TF:s tutorer (även kallad storasykon). Som svenskspråkig nation ligger det i TF:s intresse att erbjuda hjälp och vägledning på svenska. Därför är det viktigt att SSA ser till att varje gille har svenskspråkiga storasyskon, speciellt under början av läsåret.

Vad kan man lära sig som Storasyskonansvarig? 

Som SSA får du möjligheten att medverka i TF:s phuxverksamhet och på sätt träffa otaligt med nya trevliga människor. Man lär sig att ta ansvar och fungera i grupp när man tillsammans med phuxk ordnar en rad av mångsidiga evenemang åt TF:s phuxar. Jag rekommenderar starkt posten till dej som vill delta aktivt maximera studielivet. SSA kräver en del arbete, speciellt i rekryteringsskedet, men posten belönar en med ovärderliga minnen och erfarenheter.

Kontakt: storasyskonansvarig@teknolog.fi

Stälmivator

StÄlMivatorn leder StÄlMkommittén. StÄlMivatorn ser till att StÄlMarnas åsikter och idéer tas i beaktande. Det brukar ordnas evenemang både under våren och hösten. Till StÄlMivatorns uppgifter hör att arrangera evenemang för StÄlMar.

Vad har du gjort som StÄlMivator? 

Som StÄlMivator’22 hade jag ansvar att ordna olika evenemang till StÄlMarna och kommunicera vad som händer på TF via mail och andra sociala kanaler.  Dessutom är det även StÄlMivatorns uppgift att leda StÄlMKommittéen. Det mest traditionella evenemanget StÄlMK’22 ordnade var en punkt i Kaisaniemiparken på första Maj, där vi delade ut skumppa och grillade korv. 

Vad kan man lära sig som StÄlMivator? 

Som StÄlMivator får man erfarenhet att leda en kommitté och planera evenemang, samt får man använda kreativ problemlösning när det kommer till flera StÄlM-relaterade frågor.

 - StÄlMivator 2022

Kontakt: stalmivator@teknolog.fi

Sånglederiet

Sånglederiet består av sångledare samt vice-sångledare. Humpsvakar nominerar kandidater för dessa poster. Sångledarna brukar vara från Humpsvakar, men det är inte ett kriterium.

Uppgifter:

 • Leda sången på TF:s sitzer.
 • Arrangera sångövningar och sångprov.
 • Upprätthålla errata för nationens sångbok.
 • Upprätthålla sångboken på nätet.

Vad har du gjort och vad kan man lära sig som Sångledare? 

Jag har sånglett sitzer, både på tf och andra föreningar. Jag har varit med i planeringen av en del sitzer och också ensam med andra sångledaren planerat en sitz. Vi har också möjligheten att göra sångblad till sitzer, en del sitzer måste man ha andra inte. Sångledarna är också en del av LuTKu, lukkaritoimikunta, som under teekkarijaosto ansvarar över spridningen av sångkulturen i otnäs, där får man lära sig om finska sidan av otnäs, och att planera och dra sitzer även på finska.

- Vice sångledare 2022

Kontakt: sangledare@teknolog.fi

Transportör

Uppgifter:

 • Ansvara för paketbilen och dess underhåll, se till att nödvändig service utförs
 • Följa upp och rapportera om paketbilens ekonomi och verksamhet åt disponenten
 • Bereda ärenden med anknytning till paketbilen

Vad har du gjort som Transportör? 

Kollat upp pakuns skick med mellanrum, bytt mellan vinter- o sommardäck samt besiktat den.

Vad kan man lära sig som Transportör? 

Om bilar :) annars rätt generellt bara vad man lär sig från en ansvarspost. 

Vad kan man göra som Transportör? 

Helt upp till ambitioner, paketbilen är bruksduglig men man kan väl alltid hitta på nånting roligt

- Transportör 2020

Kontakt: transportor@teknolog.fi

Trakasseri- och diskrimineringsombud

Teknologföreningen strävar efter att vara en nation vars medlemmar känner sig trygga och kan vara sig själva. Teknologföreningen tillåter inte diskriminering och eftersträvar jämlikhet på alla fronter. Nationen utgår från att alla – oavsett ålder, kön, etnicitet, nationellt ursprung, hälsotillstånd eller modersmål skall ha möjlighet att ta del av verksamheten.

Målet är att jämlikhet och likabehandling förverkligas i Teknologföreningens verksamhet. Teknologföreningen vill vara en gemenskap där alla känner sig välkomna. Genom att bli bättre på att bemöta alla jämlikt och genom att proaktivt arbeta för att alla ska trivas samt kunna vara delaktiga på nationen, ger vi ännu fler möjlighet till att delta i Teknologföreningens verksamhet.

Trakasseriombuden hjälper och ger råd i trakasseri- och diskrimineringssituationer. Du kan också kontakta trakasseri- och diskrimineringsombuden om du är osäker på om det du bevittnat eller upplevt är trakasserier eller diskriminering. All kontakt med ombuden är konfidentiell och leder inte till några åtgärder om inte personen som tar kontakt själv vill det. Du kan kontakta ombuden om du bevittnat eller upplevt trakasserier eller diskriminering, om du behöver hjälp med att i efterhand utreda relaterade situationer eller om du bara vill prata om osakligt beteende du utsatts för.

Trakasseri- och diskrimineringsombudens uppgift är att stöda dig och lyssna på dig, inte att fungera som psykolog eller polis. De kan också ge råd om hur du ska gå vidare med situationen och tipsa om andra resurser som erbjuds t.ex. av hälsovården.

Du kan få kontakt med ombuden på trakasseri@tf.fi,
Ingen fråga är för stor eller liten för att diskuteras med dem!

Värdparet

Värdparet består av en värd och en värdinna.

Uppgifter:

 • sköta om traktering på nationsmöten.

Vad har du gjort som Värd eller Värdinna 2020? 

Lagat mat på Namö o gjort matlagningsstream under distans-namö. 

Vad kan man lära sig som Värd eller Värdinna? 

Hur ett storkök fungerar o hur man lagar mat åt en stor mängd människor. 

Kontakt: vardparet@teknolog.fi

Årsfestgeneral

Årsfestgeneralen är den som har ansvar över att TF:s årsfest planeras och ordnas. Till hjälp samlar hen ihop och leder årsfestkommittén.

Vad har du gjort som årsfestgeneral?

Jag ordnade TFs 150-årsfest för 700 gäster tillsammans med min kommitté - något som innebär en himla massa möten, Kierrätyskeskusbesök, vägning av för- och nackdelar med olika teman, Rusta-besök, dekorationstalko, meny-provning ... Ja men det mesta som hör till att fixa fest, helt enkelt! Så har jag såklart fixat x antal tidtabeller, to do-listor och budget-excels också.

Vad kan man lära sig som årsfestgeneral?

Det viktigaste jag lärde mig som årsfestgeneral är nog att delegera, och att försöka hålla gnistan uppe hur hopplöst och stressigt det än kan kännas. Det mesta ordnar sig! Allt blir kanske inte som man tänkt, men det blir antagligen jättebra ändå. Och att skriva mejl på finska!

- Årsfestgeneral 2022

Kontakt: arsge@teknolog.fi

Årsfestmarskalkar

Årsfestmarskalkarna består av två personer och är även medlemmar i årsfestkommittén.

Uppgifter:

 • Skickar ut inbjudan till årsfesten.
 • Fungerar som radarpar under årsfesten.

Vad har ni gjort som Årsfestmarskalker?

Vi planerade och ordnade TF:s 150-års årsfest tillsammans med årsfestgeneralen och ArsK. Till marskalkens uppgifter hör främst att vara kontaktpersonen till gästerna före festen och att fungera som värd under själva festen. Detta innebar bland annat att marknadsföra årsfesten, beställa och skicka ut inbjudningar, fixa anmälan, svara på alla frågor som gästerna har om festen, planera och fixa solennan, vara i kontakt med funktionärer, talare och andra relevanta personer, hålla koll på bankettens (och hela festens) tidtabell och det viktigaste (och roligaste): fungera som årsfestens värd och programledare.

Vad kan man lära sig som Årsfestmarskalk?

Evenemang- och festordnande i sin helhet, lära känna människor från olika håll och generationer och tala inför en stor publik (vi hade 700 gäster!).

- Årsfestmarskalk 2022

Kontakt: arsfestmarskalk@teknolog.fi

Övermunskänk

Uppgifter:

 • Tillverkar och serverar impedans åtminstone på årsfesten och första maj
 • Ansvarar för Gjallarhornet
 • Sköta om brorskålstunnan i enlighet med reglementet för denna

Vad har du gjort som Övermunskänk? 

Som öfvermunskänk får du äran att tillverka Impedansen, som är TFs hemliga dryck. Impedansen tillverkar du till TFs årsfest och Wappen där du också har äran att servera den till prominenta gäster och teknologer. Det är en ansvarsfull men inte så krävande funktionärspost, därför är det en lämplig post för en phux. Som öfvermunskänk ansvarar man för Gjallarhornet och Brorskålstunnan.

Vad kan man lära sig som Övermunskänk?

Att mixa ihop den hemliga drycken Impedans. Att täta en tunna. Lära känna andra funktionärer och viktiga personer. Kanske lär du dig nya ställen på TF. Du kommer höra till en av de få utvalda öfvermunskänkarna och troligt lära känna de tidigare års öfvermunskänkar. Sist men inte minst du får själv dricka den hemliga drycken!

Vad kan man göra som Övermunskänk? 

Laga Impedans! 😍
Brorskålstunnan som Impedansen serveras i under Wappen skulle kunna få en TF logo.
En liten Impedansfest för de tidigare öfvermunskänkarna kan vara skoj!
Ps. de tidigare öfvermunskänkarna kommer med massor goda råd.

- Övermunskänk 2020

Kontakt: overmunskank@teknolog.fi