banner

Teknologföreningen

Den svenskspråkiga nationen vid Aalto universitetet

Tänkte du besöka?

Täffä AB
Catering och barverksamhet
Täffä Lunch
Nationens lunchrestaurang

Vad är TF?

Vad är TF? Teknologföreningen, TF, är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Nationen grundades 1872. TF:s ändamål är att sammanföra svenskspråkiga studerande vid Aalto-universitetet. I och med att TF äger sitt eget nationshus, Urdsgjallar, är förutsättningarna ypperliga för att sköta denna uppgift väl. En minst lika viktig uppgift för TF är att bevaka de svenskspråkiga teknologernas idéella och samhälleliga intressen. TF ser även till att studierna på svenska uppfyller de krav som ställs och att medlemskårens studietid berikas med allt som ett ymnigt nationsliv innebär.