Ställ upp i AUS delegationsval!

I höst är det dags för studentkårens delegationsval! Delegationen är som studentkårens riksdag, d.v.s. en grupp människor som blir valda till att fatta beslut som gäller hela studentkåren.

Valet äger rum 1-8.11, och det är möjligt att ställa upp som kandidat ända fram till 2.10. Det finns flera olika delegationsgrupper och du kan bekanta dig mer med dem samt läsa mer om delegationens arbete här: https://www.ayy.fi/sv/aus-organisation/delegationen