Ansök om AUts projektstipendie för era galnaste ideér!

AUts är TF:s Stipendiekommitténs ArbetsUtskott och har som uppgift att dela ut projektstipendier bland nationsmedlemmarna. AUts tar emot ansökningar och delar ut stipendier kontinuerligt längs med året. Ni kan söka stipendie för helt hurdana projekt som helst!

Några exempel på projekt som AUts understött:

  • En vandringsresa till Treriksröset 2023
  • Kuratorsentré med helikopter 2023
  • Shackturneringen på våren 2023
  • Östersjöutbytet 2022
  • Safe space 2021
  • XQRR Centraleuropa 2018
  • Grillterassen 2016
  • Humpsbadet 2016
  • Bölden 2015

Viktiga saker att tänka på: Projektet i fråga ska vara tillgängligt för hela TF:s medlemskår och gagna så många medlemmar som möjligt. AUts uppskattar också en DIY mentalitet! Vem som helst som är TF:are kan ansöka om AUts understöd för sitt projekt, ofta är det lättare med fler handpar så lägg ihop en grupp roliga typer och börja brainstorma!

Mer info: http://auts.tf.fi/ skicka gärna frågor med låg tröskel per epost till auts@tf.fi